200644467084241

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van de nieuwsbrief en desgewenst relevante informatie. Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiƫle voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens. Wij onderschrijven bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en ons (bijvoorbeeld bij abonnementen); Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);

Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website); Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude. Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beƫindigen. Uw verzoeken en verzet dient u te sturen aan: De Huiddokter Nederland, Van Heemstralaan 13b, 6814 KA Arnhem. De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.


AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Dit zal betekenen dat wij:

  • zowel bij de overheid als bij de betrokkene altijd melding moeten doen als er een datalek heeft plaatsgevonden
  • onder bepaalde omstandigheden verplicht zijn een data protection impact assessment uit te voeren
  • u inlichten waarom wij bepaalde (persoons)gegevens vragen en waar deze voor gebruikt worden (zie hierboven).

Middels deze wet kunt u:

  • gemakkelijker inzage vragen in opgeslagen data
  • uw toestemming intrekken
  • klachten indienen
  • gebruikmaken van het recht om 'vergeten' te worden.
  • heeft u het recht op dataportabiliteit, oftewel overdraagbaarheid van persoonsgegevens (hiermee hebben burgers het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van ze heeft en om te weten met welke organisaties deze gegevens gedeeld zijn).